SELF DEFENCE PROGRAM

SELF DEFENCE PROGRAM
Panther Martial Arts Management biedt groepslessen aan waar praktische basiskennis van zelfverdediging wordt aangeboden, en onderwerpen zoals weerbaarheid, veiligheid en alertheid aan bod komen. Er wordt gewerkt aan lichaamstaal en lichaamshouding, en biedt oefeningen aan ter bevordering van positieve verhoudingen binnen het bedrijfsteam.

De lessen zijn geschikt voor personen van alle leeftijden en ieder conditieniveau, om hen kennis te laten maken met de effectiviteit van een gebalanceerde lichaamscoördinatie voor persoonlijke veiligheid. Hij weet zeer goed in te schatten op welke persoonlijke vlakken de groep verbetering in zou kunnen aanbrengen en perfectioneert hiermee zijn aanpak, om de specifieke groep van maximaal nut te zijn.